SLUŽBY

Nečekejte na zázrak, udělejte první krok a posuňte svou firmu, nápady i aktivity dál. Posunout vše na vyšší úroveň chvíli trvá. Pomůžu vám najít směr i postup. Dohlédnu, abyste se posouvali kupředu, krok za krokem.

ŘÍZENÍ A RŮST FIRMY

Firma je jako hodinový strojek.
Aby se posouvala,
musí se všechna kolečka točit správně.

ROZJEZD PODNIKÁNÍ

Jen nápad nestačí.
Je potřeba jej ověřit,
zvážit rizika a investice.

SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ

Každý čas a snaha má svou hodnotu.
Naučím Vás ji poznat i si o ni říct.

PERSONALISTIKA

Výběr vhodných kandidátů na klíčové pozice. Školení, workshopy, semináře pro zaměstnance.

ORGANIZACE A PROCESY

Nastavení funkční organizační struktury a procesů uvnitř firmy. Nastavení efektivního řízení a fungování firem.

OBCHOD

Obchodní strategie, nastavení odměňování. Zvyšování tržeb a hrubé marže. Zvýšení výkonu prodejních míst.

UVÁDĚNÍ PRODUKTŮ A SLUŽEB NA TRH

Tvorba značky, propozice produktů, cílových skupin, komunikace a obchodní strategie.

MARKETINGOVÁ STRATEGIE

Tvorba dlouhodobé i operativní marketingové strategie, která vám přinese peníze.

MENTORING, KONZULTACE, AKCELERACE

Pomoc při nastartování změn, posunutí projektu či ověření si nápadu.

Jsem
tu
pro
vás

ŘÍZENÍ A RŮST FIRMY

Firma je jako hodinový strojek. Aby se posouvala, musí se všechna kolečka točit správně.

Zaměřuji se na rodinné etablované firmy, které cítí potenciál růstu, ale neví jak tohoto růstu efektivně dosáhnout. Pro růst je potřeba komplexně provést revizi všech činností uvnitř firmy. Během podrobné diskuse o firmě, produktu, obchodním modelu, marketingové strategii a dalších oblastech zjistíme společně, kde chybí kritické dovednosti a jak s nimi mohu pomoci.Nabízím spolupráci při tvorbě rozvojové strategie firmy.

  1. Provádím kontrolu organizační struktury firmy, zda jsou všechny klíčové pozice obsazeny správně. Zajistím výběr vhodných kandidátů na klíčové pozice. Pomohu s definováním náplně práce a stanovením její produktivity.
  2. Reviduji ekonomiku celého byznysu, především zda je správně stanovena hrubá marže. Hodnotím efektivitu výkonu obchodní činnosti a nastavím odměňovací modely pro obchodní zástupce tak, aby byl navýšen obrat.
  3. Navrhnu marketingový plán s ohledem na cílové skupiny zákazníků.
  4. Navrhnu pro vaše zaměstnance rozvojové aktivity, které povedou k zvýšení produktivity práce i posílení loajality k firmě.
  5. Pomohu s řízením generační výměny a nástupnictvím v rodinné firmě.
ROZJEZD PODNIKÁNÍ

Jen nápad nestačí. Je potřeba jej ověřit, zvážit rizika a investice.

Pro ty, kteří mají nápad a chybí jim zkušenosti z byznysu, nabízím konzultace, ve kterých byste si měli vyjasnit, zda máte všechny potřebné informace a podklady pro to, aby vaše podnikání bylo úspěšné. Provedu vás všemi oblastmi, nad kterými byste měli uvažovat a mít jasno, než se do toho pustíte. Pomůžu vám čelit výzvám spojeným s chodem firmy.

V těchto konzultacích se zaměřuji především na:

  1. Co všechno je potřeba pro rozběhnutí vlastního podnikání a na co je dobré myslet.
  2. Kdo je váš opravdový zákazník, přesný popis cílové skupiny. A kdo je vaše konkurence.
  3. Hrubý roční finanční plán.
  4. Komunikační strategie a marketingový plán.
SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ

Každý čas a snaha má svou hodnotu. Naučím Vás ji poznat i si o ni říct.

Zaměřuji se převážně na organizace, které pomáhají znevýhodněným občanům, či je zaměstnávají. Těmto organizacím poskytuji konzultace pro řešení jejich sociálního podnikání. Dokáži pomoci s nastavením ekonomické prosperity i s hledáním příležitostí pro rozvoj.