JAK PRACUJI

Kontaktujte mě a domluvte si nezávaznou schůzku, která bude trvat přesně hodinu. Během této schůzky bychom měli probrat základy Vašeho podnikání. Zjistit oblasti, ve kterých potřebujete pomoci. Seznámit se s formou jakou pracuji a co vše pro Vás mohu udělat.

Pokud vzájemně vyhodnotíme, že spolupráce je pro obě strany přínosná, dohodneme se na rozsahu práce a stanovíme si společně cíle a rozsah poskytnutých služeb.

Úvodní konzultace v rozsahu jedné hodiny je zdarma.

Pokud budete spokojeni a domluvíme se na další spolupráci, základní hodinová sazba konzultací je 3.000 Kč bez DPH.

Při větším počtu hodin nabízím cenové zvýhodnění, viz ceník níže.

Základní ceník

Malá pomoc pro rozjezd

6 hodin konzultací cena 15.000 Kč
– čerpáno dle potřeby v průběhu 3 měsíců

Spolupracujeme

16 hodin konzultací měsíčně cena 36.800 Kč
– vhodné pro střednědobou spolupráci, forma osobní či online konzultace

Makáme

20 hodin konzultací měsíčně cena 46.000 Kč
– vhodné pro dlouhodobou spolupráci většího rozsahu, forma osobní spolupráce

Základní cena konzultace: 3 000,- / hod. bez DPH

Zvýhodněná cena práce a konzultace v balíčku: 2 300,-/hod. bez DPH.

Pro speciální projekty typu zavedení LEAN, 5S do výroby, je výše odměny stanovena individuálně dle rozsahu a místa činnosti a doby trvání spolupráce

Kontaktní formulář
Vaše osobní údaje budou k dispozici pouze pro účely vyřešení vašeho dotazu.