JAK PRACUJI

Kontaktujte mě a domluvte si nezávaznou schůzku, která bude trvat přesně hodinu.

Během této schůzky bychom měli probrat základy Vašeho podnikání. Zjistit oblasti, ve kterých potřebujete pomoci. Seznámit se s formou jakou pracuji a co vše pro Vás mohu udělat.

Pokud vzájemně vyhodnotíme, že spolupráce je pro obě strany přínosná, dohodneme se na rozsahu práce a stanovíme si společně cíle a rozsah poskytnutých služeb.

Výše odměny je stanovena individuálně dle rozsahu činností a doby trvání spolupráce.

Kontaktní formulář
Vaše osobní údaje budou k dispozici pouze pro účely vyřešení vašeho dotazu.